W terminie od kwietnia do maja 2017 roku zaplanowano nabór wniosków na projekty finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego oś 11, działania 11.1. Aktywne włączenie.

Na uzyskanie dofinansowania mają szanse wszystkie projekty wpisujące się w kompleksowe działania aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej bezrobotnych klientów ośrodków pomocy społecznej (Program Aktywizacja i Integracja – PAI) oraz uzupełniająco działania aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej pozostałych klientów ośrodków pomocy społecznej. Konkurs zostanie ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Całkowita kwota środków do rozdysponowania na tym etapie, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, wynosi 23 090 956 euro. Dodatkowy nabór projektów, które mogą być finansowane w ramach wskazanego działania 11.1. planowany jest od września do października 2017 roku. Wtedy do rozdysponowania w drodze konkursu przeznaczono 9 236 383 euro. W ramach przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w „Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta i Gminy Ryki na lata 2016 - 2022” o uzyskanie dofinansowania będą mogły starać się  projekty Reaktywacja 2016+ i Aktywni mieszkańcy Ryk. Głównymi celami projektów jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej oraz szans na zatrudnienie. Realizacja tych projektów ma umożliwić zdobycie mieszkańcom nowych kwalifikacji, uprawnień i umiejętności zawodowych.